uśpienia: od 2 do 27 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 15 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 5 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 23 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 6 osób
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 18 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 1 do 2 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu