uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 27 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 19 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 15 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 15 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 28 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 19 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 1 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 3 apartamenty