uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 5 osób
uśpienia: od 4 do 24 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 1 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 30 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 32 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty