uśpienia: od 1 do 24 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 20 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 13 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 10 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 21 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 7 do 8 osób w 1 apartamentu