uśpienia: od 2 do 23 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 6 do 9 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 8 do 12 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 8 osób
Ilość osób: 4 osób
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 5 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 1 osób
Ilość osób: 8 osób
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 4 osób