uśpienia: od 2 do 20 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 30 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 1 do 2 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 6 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty