uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 30 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 1 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 16 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 21 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 24 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 6 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 19 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 5 apartamenty