uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 2 osób
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 35 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 19 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 12 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 29 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 2 do 24 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 13 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 5 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu