uśpienia: od 2 do 15 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 7 osób
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 9 osób
uśpienia: od 3 do 17 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 30 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 19 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 26 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 1 do 28 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 4 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu