Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 12 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 25 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 29 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 23 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 3 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 5 apartamenty