uśpienia: od 1 do 9 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 32 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 2 do 23 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 26 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 24 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 1 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 24 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 28 osób w 7 apartamenty