uśpienia: od 1 do 16 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 29 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 25 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 19 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 21 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty