uśpienia: od 2 do 21 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 4 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 32 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 30 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 26 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 18 osób w 5 apartamenty