uśpienia: od 4 do 15 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 1 do 16 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 5 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 3 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 26 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 36 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty