uśpienia: od 2 do 15 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 21 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 34 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 8 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty