uśpienia: od 2 do 13 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 36 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 1 do 9 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 18 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 22 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 7 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 15 osób w 5 apartamenty