uśpienia: od 1 do 24 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 23 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 2 osób
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 48 osób w 11 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 30 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty