uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 2 do 11 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 17 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 27 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 5 apartamenty
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty