uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 30 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 42 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 4 do 18 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 34 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 5 do 26 osób w 3 apartamenty