uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 17 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 24 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 24 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 34 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 5 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 7 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 25 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 4 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 35 osób w 9 apartamenty