uśpienia: od 3 do 10 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 33 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 2 do 27 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 4 do 11 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 2 osób