uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 2 osób
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 1 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 19 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 11 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 1 do 50 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 2 do 24 osób w 7 apartamenty