uśpienia: od 2 do 25 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 33 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 29 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 5 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 41 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 2 do 21 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 1 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 19 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu