uśpienia: od 2 do 26 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 7 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 23 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 6 do 24 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 13 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 36 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 15 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 10 osób w 4 apartamenty