uśpienia: od 2 do 20 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 34 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 39 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 3 do 15 osób w 4 apartamenty
Ilość osób: 5 osób
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 5 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu