uśpienia: od 3 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 15 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 17 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 48 osób w 11 apartamenty
uśpienia: od 2 do 24 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 19 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu