uśpienia: od 2 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 35 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 18 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 30 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 27 osób w 6 apartamenty