Ilość osób: 7 osób
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 29 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 6 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 26 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 26 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 27 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty