uśpienia: od 4 do 15 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 23 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 15 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 4 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 9 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 26 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 1 do 31 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 5 apartamenty