Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 23 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 15 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 20 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 9 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 1 do 14 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 8 do 16 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 21 osób w 7 apartamenty