uśpienia: od 2 do 8 osób w 3 apartamenty
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 2 do 29 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 22 osób w 7 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 27 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 33 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 6 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 21 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 19 osób w 3 apartamenty