uśpienia: od 2 do 20 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 1 do 32 osób w 9 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 6 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 22 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 4 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 4 do 30 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 3 do 26 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 26 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu