uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 5 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 24 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 1 do 13 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 10 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 1 do 13 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 1 do 17 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 8 do 9 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 12 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 39 osób w 10 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty