uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 18 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 4 do 12 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 30 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 11 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 32 osób w 8 apartamenty
uśpienia: od 2 do 17 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 3 do 17 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 8 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 4 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 7 do 9 osób w 1 apartamentu