uśpienia: od 4 do 9 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 21 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 2 do 16 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 1 do 25 osób w 6 apartamenty
uśpienia: od 8 do 10 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 10 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 26 osób w 5 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 4 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 4 do 18 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 2 do 13 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 6 do 16 osób w 2 apartamenty
uśpienia: od 2 do 14 osób w 3 apartamenty
uśpienia: od 4 do 6 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 2 do 3 osób w 1 apartamentu