Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 4 do 7 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 8 do 10 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
uśpienia: od 3 do 5 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 10 osób
uśpienia: od 6 do 7 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 8 osób
Ilość osób: 10 osób
uśpienia: od 5 do 7 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 6 osób
uśpienia: od 6 do 8 osób w 1 apartamentu
Ilość osób: 4 osób
Ilość osób: 4 osób
uśpienia: od 8 do 10 osób w 1 apartamentu